sken

JACUZZI
JACUZZI

Blahodárne účinky vody na organizmus sú známe ľudstvu už po tisíročia. Aj priemernému znalcovi histórie sú známe kúpele postavené v starovekom Grécku a neskoršie Rímanmi. Archeologický priezkum dokázal, že kúpanie sa v horúcich minerálnej prameňoch využívali na liečenie niektorých chorôb aj v iných kultúrach a spoločnostiach, ako napríklad v Babylone a využívali ich aj Americkí Indiáni.

čítaj viac
MASÁŽE
MASÁŽE

Predstavuje systém masážnych hmatov a pohybov, vďaka ktorým sa uvoľňuje masírované svalstvo, rozšíria sa krvné vlásočnice zvyšuje sa prekrvenie. Masáž podporuje vlastné regeneračné schopnosti tela, prináša pocit uvoľňenia a pôsobí celkove relaxačne.

 

čítaj viac
SAUNY
SAUNY

Pôsobenie sauny na organizmus je mnohostranné. Vplyvom vysokej teploty (60 až 110 °C, minimálna vlhkosť vzduchu 10 – 30 %) dochádza predovšetkým k značnému prekrveniu kože. Sauna do nemalej miery reguluje krvný tlak (osoby s vyššími hodnotami krvného tlaku sa musia saunovať veľmi opatrne) a telesná teplota sa priemerne zvyšuje o 1 – 2 °C.

čítaj viac

Všeobecné podmienky

Prevádzkový poriadok

Relaxačne centrum RELAX WORLD´S , Považanova  2, Bratislava  Dubravka

 

Kapacita relaxačného centra: max 10 – 12 osôb

V poplatku za saunovanie je zahrnuté požičanie: 1 kus osuška a 1 kus plachta 1 par šlapky
(použitú plachtu, osušku a šlapky odovzdajte pri odchode s kľúčom od šatne na našej recepcii)
(šlapky (profesionálne vydezinfikované po každom použití)

Lekárnička je umiestnená pri recepcii.

Zásady správania sa v saune

Povinnost’ou návštevníka relaxačného centra je správat’ sa podľa pokynov prevádzkovateľa sauny.

 • V priebehu vlastného saunového kúpeľa je návštevník zásadne nahý (z hygienických a
 • fyziologických dôvodov)
 • Návštevník dbá na udržiavanie hygieny prostredia, v potiarni – saunách a v odpočinkovej miestnosti používa zásadne vlastnú osušku a plachtu
 • Návštevník sa v priestoroch relaxačného centra pohybuje bosý, alebo v čistých kúpacích šlapkách. Šlapky treba nechat pred saunou.
 • V celom relaxačnom centre je zakázané fajčit, požívať svoje potraviny či nápoje a telefonovať. Je potrebné zachovávať v priestoroch pokoj a ticho.


Použitie sáun

Saunovanie je určené pre zdravé osoby a každý návštevník ho podstupuje na vlastnú zodpovednosť.
K saunovaniu nemajú prístup osoby, ktoré majú príznaky akútneho ochorenia (horúčka, kašeľ, prechladnutie, hnačka a podobne) alebo osoby s prenosnými zápalmi horných dýchacích ciest. To isté platí pre osoby, ktoré trpia chorobami prejavujúcimi sa kožnou vyrážkou a otvorenými, alebo hnisajúcimi ranami.
Vstup ďalej nie je povolený osobám, ktoré sú bacilonosičmi črevných chorôb a tiež členom rodiny, ktorej rodinní príslušníci trpia niektorou infekčnou chorobou.
Chorí, trpiaci inými chorobami, než aké sú tu uvedené, absolvujú saunovanie na vlastnú zodpovednosť, aj keď si vyžiadali radu lekára.
Zásadne nie je povolený vstup podnapitým osobám.

Správny postup saunovania

 

 • V šatni si odložte obuv, odev, osobné veci a od obsluhy si prevezmite čistú plachtu, osušku a kľúč od šatňovej skrinky
 • Osprchujte sa, umyte sa mydlom, pred vstupom do potiarne – sauny sa dobre osušte
 • V potiarni si sadnite, alebo ľahnite na vlastný uterák a zostaňte tak dlho, pokiaľ nie ste dostatočne prehriati
 • Po odchode z potiarne si najskôr v sprche osprchujte pot a ochlaďte sa studenou vodou
 • Do kade so studenou vodou vstupujte pomaly a opatrne. Držte sa zábradlia aj okraja kade
 • Cyklus prehriatia a ochladenia opakujte približne 3 x
 • Po poslednom cykle sa osprchujte
 • Tekutiny po cykle prehriatia si doplňajte výhradne nealkoholickými nápojmi


HYDROMASÁŽNY VÍRIVÝ BAZÉN

PREČÍTAJTE SI VŠETKY NASLEDOVNÉ DôLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA!

 • Osprchujte sa vždy pred vstupom do hydromasážneho bazéna a tiež po odchode z neho. Sprchovanie pred odstráni telové prípravky, deodoranty, krémy a pod., ktoré môžu spôsobiť znečistenie vody a zatažiť spotrebu sanitačného prípravku a pracovný cyklus filtra. Osprchovanie po zníži riziko spojené s citlivosťou pokožky na chemikálie prítomné vo vode.
 • Vchádzajte do vody pomaly a obozretne, aby sa telo prispôsobilo teplote vody. Z vody tiež vystupujte pomaly, aby ste sa neporanili pri pošmyknutí.  Nikdy si neužívajte kúpeľ pod vplyvom alkoholu! Ak užívate lieky, konzultujte ich možné škodlivé účinky v kombinácii s horúcim kúpeľom!
 • Nikdy nenechate deti alebo postaršie osoby v horúcej vode bez dozoru!
 • Osoby s infekciou kože, uší, genitálií a iných častí tela, s otvorenými ranami a vyrážkami nemôžu vchádzať do hydromasážneho bazéna vzhľadom na širenie infekcie.
 • Osoby s ochorením srdca, cukrovkou, poruchou cirkulačného systému alebo tlaku krvi, vážnymi ochoreniami, alebo tehotné ženy by mali využívanie hydromasážneho bazéna vopred konzultovať s lekárom.
 • Nepoužívajte masážny bazén bezprostredne po namáhavom cvičení.
 • Predĺžený pobyt v masážnom bazéne môže byť zdravotne nebezpečný. Odporúčaná doba je do 30 minút.
 • Riziko úrazu elektrickým prúdom! Nepoužívajte a nenechávajte elektrické zariadenia ako svetlo, telefón, radio, a pod. v menšej  blízkosti ako 1,5 m od masážneho bazéna.
 • Tehotné ženy a tiež ženy u ktorých sa tehotenstvo predpokladá by mali používanie masážneho bazéna vopred konzultovat s lekárom.